PDST: CLIL (Content and Language Integrated Learning) for English-Medium Schools FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga) do Scoileanna Lán-Bhéarla

Content and Language Integrated Learning (CLIL) is an approach to language learning where subjects are taught through Gaeilge, e.g. Art, PE, Drama, etc.
During this seminar, participants will engage with a range of practical activities and proven methodologies to encourage and support the implementation of CLIL.
Is cur chuige é FCÁT (Foghlaim Chomhtháite Ábhar agus Teanga) ina dhéantar ábhair eile a mhúineadh trí
Ghaeilge, m.sh. Ealaín, Corpoideachas, Drámaíocht, srl.
I rith an tseimineáir seo, rachaidh múinteoirí i ngleic le réimse gníomhaíochtaí praiticiúla agus modheolaíochtaí
chun tacú leo FCÁT a chur i bhfeidhm agus chun iad a spreagadh. 
Substitute cover will be available for up to two teachers from each school. Book online @ www.pdst.ie/onlinebooking 
Ionadaíocht ceadaithe do bheirt mhúinteoirí ó do scoil. Cláraigh ar líne @ www.pdst.ie/onlinebooking 

Course Details

Course Date 23-05-2019 9:30 am
Course End Date 23-05-2019 3:30 pm
Registration Start Date 02-04-2019
Capacity 26
Available place 26
Cut off date 23-05-2019 9:30 am
Individual Price Free
Location Monaghan Education Centre
Course unavailable